Toestemmingsformulier

  • De mondhygiëne praktijk zorg ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens van patiënten zorgvuldig wordt omgegaan. Wij houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Middels het invullen va dit formulier geeft u aan dat u op de hoogte bent van het feit dat we uw persoonsgegevens gebruiken en hoe we deze verwerken.
  • *voor de kinderen tot 16 jaar geldt dat de wettelijke vertegenwoordiger (mede) toestemming dient te verlenen.